برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کتابخانه دیجیتال

 روزهای پنجشنبه و جمعه نیز کتابخانه مرکزی دانشگاه دایر است

مطالب/ روزهای پنجشنبه و جمعه نیز کتابخانه مرکزی دانشگاه دایر است

                           
       روزهای پنجشنبه و جمعه نیز کتابخانه مرکزی دانشگاه دایر است سالن مطالعه کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مقارن با امتحانات علوم پایه و پره اینترنی
سه شنبه 30 بهمن 1397
  دسترسی دانشگاه به بانک اطلاعاتی Embase در آدرس www.embase.com توسط معاونت تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت

مطالب/ دسترسی دانشگاه به بانک اطلاعاتی Embase در آدرس www.embase.com توسط معاونت تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت

                           
        دسترسی دانشگاه به بانک اطلاعاتی Embase در آدرس www.embase.com توسط معاونت تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت -
دوشنبه 18 مرداد 1395