برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
سوال

روابطعمومی بهداشت استان من 7 بهمن در خواستم راواضح وبا زبان سلیس فارسی به شماره نمابر3230787 فاکس کرده ام.نمیدانم زبان مورد تفهیم شما چیست که باآن مکاتبه نمایم.شما واضح حرفتان رابزنید اگر نمی خواهید رسیدگی کنید با وزارت بهداشت مکاتبه نمایم.چون بیشتر حقم رابا عنایت آنان گرفته ام.فقط خواستم قوانین رارعایت کرده باشم .شما یادگرفته اید فقط متهم کنید چون رسیدگی به در خواست کارمند برایتان سخت شده است


پاسخ

در حال بررسی می باشد
بررسی گردید و نامه آن به بازرسی  دانشگاه علوم پزشکی ارسال گردید