کووید - 19

اقدامات دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کووید - 19

آخرین اقدامات انجام شده دانشگاه علوم پزشگی تبریز در ارتباط با کووید 19

اطلاعات بیشتر

اخبار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پیام تسلیت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریز بمناسبت درگذشت پیمان حسن پور

در پی درگذشت پیمان حسن پور ( کارشناس رادیولوژی مرکز آموزشی و درمانی شهید مدنی تبریز ) دکتر بهمن نقی پور پیام تسلیتی صادر کرد

معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

آئین تکریم  و  معارفه دهمین رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر "بهمن نقی پور" را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب کرد.

  معاونت تحقیقات

  Hindexدانشگاه در سال 2020
  تعداد مراکز تحقیقاتی
  تعداد مجلات
  تعداد مقالات
  تعداد طرح های تحقیقاتی

  نمایه آموزشی دانشگاه

  دانشجو
  هیئت علمی
  رشته تحصیلی
  واحد آموزشی
  دانشجوی خارجی

  درمان

  اعمال جراحی 6 ماهه
  مراجعه به اورژانس 6 ماهه
  مراجعه بستری (6ماهه)
  مراجعه درمانگاه (6ماهه)

  روسای دانشگاه