کووید - 19

اقدامات دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کووید - 19

آخرین اقدامات انجام شده دانشگاه علوم پزشگی تبریز در ارتباط با کووید 19

اطلاعات بیشتر

اخبار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

واکسیناسیون ۹۵ درصدی معلمان و مجموعه عوامل مدارس استان

دکتر صومی : ۱۰ هزار نفر از ۱۷ ساله‌های آذربایجان شرقی واکسینه شدند

کارگاه توانمندسازی پیام گزاران سلامت ادارات و خانه مشارکت مردمی استان برگزار شد

دکتر صومی: موفقیت در  مدیریت  مقابله با بیماری کرونا در استان در سایه کارتیمی از جمله همکاریهای صمیمانه پیام گزاران سلامت و اعضای خانه مشارکت مردمی  در مرکز استان و شهرستانها بوده است.

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از مراکز درمانی شبکه های بهداشت و درمان

دکتر صومی از مراکز بهداشتی درمانی شهرستانهای تابعه تبریز بازدید کرد

  معاونت تحقیقات

  Hindexدانشگاه در سال 2020
  تعداد مراکز تحقیقاتی
  تعداد مجلات
  تعداد مقالات
  تعداد طرح های تحقیقاتی

  نمایه آموزشی دانشگاه

  دانشجو
  هیئت علمی
  رشته تحصیلی
  واحد آموزشی
  دانشجوی خارجی

  درمان

  اعمال جراحی 6 ماهه
  مراجعه به اورژانس 6 ماهه
  مراجعه بستری (6ماهه)
  مراجعه درمانگاه (6ماهه)

  روسای دانشگاه