برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی

ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه
 

سوابق علمی و اجرایی جناب آقای دكتر محمدحسين صومي عبارتند از :
 

 

فوق تخصص گوارش و کبد

استاد پایه 17 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

مدیر گروه بیماریهای داخلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریزاز سال 1386 تاکنون

عضو هیئت بورد تخصص داخلی کشور

عضو شورای پژوهشی شبکه های هپاتیت و سرطان کشور

رییس بخش گوارش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

رییس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه از سال 1384 تاکنون

رییس پژوهشکده مدیریت عوامل خطربیماریهای شایع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز

معاون درمان دانشگاه طی سالهای 81-77

رییس مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره ) سال 1381-1380

پژوهشگر برتر بالینی دانشگاه در طی سالهای  1386و 1389و1391

پژوهشگر برتر در زمینه تحقیقات پایه و کاربردی در رشته گوارش از طرف انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران در سال 1389

محقق برتر دانشگاه از نظر چاپ مقالات سطح یک آیین نامه ارتقاء در سال 1387

ارائه بیش از 110 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی

معاون درمان نمونه کشور در سال 1380 و پزشک نمونه سازمانهای بیمه گر بیمه های استان در سال 1384 و 1385

پزشک منتخب سازمان نظام پزشکی استان و کشور در سالهای 1385 و 1391

رئیس هئیت مدیره انجمن متخصصین داخلی استان آذربایجان شرقی

بازرس انجمن گوارش و کبد کشور