ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه
 

سوابق علمی و اجرایی جناب آقای دكتر بهمن نقی پور عبارتند از :
 

 

دکتر بهمن نقی پور، متخصص بیهوشی، استاد و معاون آموزشی گروه آنستیزیالوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دارای بورد تخصصی در رشته آنستیزیالوژی و بورد فوق تخصصی در حوزه کاردیاک آنستیزیالوژی بوده و در حال حاضر رئیس انجمن بیهوشی استان آذربایجان شرقی است.