برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با INSF

اقدام به تشکیل 6 کارگروه جدید صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF)

مطالب/ اقدام به تشکیل 6 کارگروه جدید صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF)

                           
      اقدام به تشکیل 6 کارگروه جدید صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF) در حال حاضر صندوق دارای 22 کاگروه تخصصی می باشد.
شنبه 27 بهمن 1397
برگزاری اولین همایش دبیران کمیته های بحران استان

مطالب/ برگزاری اولین همایش دبیران کمیته های بحران استان

                           
      برگزاری اولین همایش دبیران کمیته های بحران استان برگزاری اولین همایش دبیران کمیته های بحران استان

شنبه 3 بهمن 1394