برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با معاون آموزشی وزارت

ابراز رضایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت از اقدامات منطقه 2 آمایش سرزمینی

مطالب/ ابراز رضایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت از اقدامات منطقه 2 آمایش سرزمینی

                           
      ابراز رضایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت از اقدامات منطقه 2 آمایش سرزمینی .
يکشنبه 24 مرداد 1395
برای ارتقای بیشتر دانشگاههای علوم پزشکی کشور باید 10 هزار عضو هیات علمی جذب کنیم

مطالب/ برای ارتقای بیشتر دانشگاههای علوم پزشکی کشور باید 10 هزار عضو هیات علمی جذب کنیم

                           
      برای ارتقای بیشتر دانشگاههای علوم پزشکی کشور باید 10 هزار عضو هیات علمی جذب کنیم / تامین هیات علمی مناسب یکی از الزامات تحقق برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح ملی است
جمعه 1 مرداد 1395