برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با همایش مدیران دانشگاه

تاکید رییس دانشگاه بر اهمیت موضوع روابط عمومی در جمع مدیران دانشگاه

مطالب/ تاکید رییس دانشگاه بر اهمیت موضوع روابط عمومی در جمع مدیران دانشگاه

                           
      تاکید رییس دانشگاه بر اهمیت موضوع روابط عمومی در جمع مدیران دانشگاه تاکید رییس دانشگاه بر اهمیت موضوع روابط عمومی در جمع مدیران دانشگاه
سه شنبه 18 خرداد 1395
انتخاب دکتر پزشکیان پتانسیلی عالی برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ انتخاب دکتر پزشکیان پتانسیلی عالی برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      انتخاب دکتر پزشکیان پتانسیلی عالی برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب دکتر پزشکیان پتانسیلی عالی برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چهارشنبه 12 خرداد 1395