برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ویدئو کنفراس

فاز اجرایی بسیج ملی کنترل فشا رخون بالا از هیجدهم خرداد ماه درسراسرکشور وهمزمان با آن در دانشگاه علوم پزشکی تبریز آغاز شد.

مطالب/ فاز اجرایی بسیج ملی کنترل فشا رخون بالا از هیجدهم خرداد ماه درسراسرکشور وهمزمان با آن در دانشگاه علوم پزشکی تبریز آغاز شد.

                           
      فاز اجرایی بسیج ملی کنترل فشا رخون بالا از هیجدهم خرداد ماه درسراسرکشور وهمزمان با آن در دانشگاه علوم پزشکی تبریز آغاز شد. ویدئو کنفرانس با حضور وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی با روسا واعضای هیات رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
 

شنبه 18 خرداد 1398