برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با پژوهشگر برجسته کشوری

انتخاب آقای امیر محمدزاده بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری

مطالب/ انتخاب آقای امیر محمدزاده بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری

                           
      انتخاب آقای امیر محمدزاده بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

سه شنبه 28 اسفند 1397
 انتخاب  آقای دکتر یاسر خواجه بیشک بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری

مطالب/ انتخاب آقای دکتر یاسر خواجه بیشک بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری

                           
       انتخاب  آقای دکتر یاسر خواجه بیشک بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری دکتر یاسر خواجه بیشک دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، پژوهشگر نمونه مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی اعلام شد

دوشنبه 20 اسفند 1397
انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

مطالب/ انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

                           
      انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی اطلاعیه انتخاب جناب آقای مجید احمدی بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری

سه شنبه 16 بهمن 1397
انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

مطالب/ انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

                           
      انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی اطلاعیه انتخاب سرکار خانم دکتر سعیده سلطانی بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری

يکشنبه 14 بهمن 1397
اطلاعیه انتخاب  دکتر مهدی رهبر بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری

مطالب/ اطلاعیه انتخاب دکتر مهدی رهبر بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری

                           
      اطلاعیه انتخاب  دکتر مهدی رهبر بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری دکتر مهدی رهبر دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تبریز بعنوان پژوهشگر برجسته موضوع بند "ک" انتخاب شد
دوشنبه 19 شهريور 1397
انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

مطالب/ انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

                           
      انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند ک کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی جناب آقای بهزاد عابدی بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری انتخاب شدند.
يکشنبه 21 مرداد 1397
اطلاعیه انتخاب سرکار خانم دکتر سعیده راضی صوفیانی و سرکار خانم دکتر رعنا جهانبان بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری

مطالب/ اطلاعیه انتخاب سرکار خانم دکتر سعیده راضی صوفیانی و سرکار خانم دکتر رعنا جهانبان بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری

                           
      اطلاعیه انتخاب سرکار خانم دکتر سعیده راضی صوفیانی و سرکار خانم دکتر رعنا جهانبان بعنوان پژوهشگر برجسته کشوری پژوهشگر برجسته موضوع بند "ک" ماده 2 آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان در سه ماهه اول سال 1397
شنبه 9 تير 1397
دانشگاه علوم پزشکی تبریز از دانشگاه های برجسته کشور است

مطالب/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز از دانشگاه های برجسته کشور است

                           
      دانشگاه علوم پزشکی تبریز از دانشگاه های برجسته کشور است
شنبه 10 بهمن 1394
برگزاری کمیسیون فنی و بهداشتی بررسی صدور  پروانه های بهداشتی بصورت هفتگی در معاونت غذا و دارو تبریز

مطالب/ برگزاری کمیسیون فنی و بهداشتی بررسی صدور پروانه های بهداشتی بصورت هفتگی در معاونت غذا و دارو تبریز

                           
      برگزاری کمیسیون فنی و بهداشتی بررسی صدور  پروانه های بهداشتی بصورت هفتگی در معاونت غذا و دارو تبریز برگزاری کمیسیون فنی و بهداشتی بررسی صدور پروانه های بهداشتی بصورت هفتگی در معاونت غذا و دارو تبریز
شنبه 3 بهمن 1394
نگاهمان در انجام وظایف محوله از سوی وزارت بهداشت استانی نیست

مطالب/ نگاهمان در انجام وظایف محوله از سوی وزارت بهداشت استانی نیست

                           
      نگاهمان در انجام وظایف محوله از سوی وزارت بهداشت استانی نیست رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد: در انجام وظایف محوله منطقه ای، تعصب استانی و شهری نداریم بلکه با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی منطقه 2 در جهت نیل به اهداف محوله از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بخش سلامت کشور تلاش می کنیم.

پنجشنبه 1 بهمن 1394