برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دسترسی آزمایشی (Trial)

دسترسی آزمایشی (Trial)به مجموعه فیلم های آموزشی ناشر JOVE

مطالب/ دسترسی آزمایشی (Trial)به مجموعه فیلم های آموزشی ناشر JOVE

                           
      دسترسی آزمایشی (Trial)به مجموعه فیلم های آموزشی ناشر JOVE .
يکشنبه 3 دي 1396
دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشر Emerald

مطالب/ دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشر Emerald

                           
      دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشر Emerald .
چهارشنبه 8 آذر 1396
دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه مجلات پرستاری ناشر Ebsco

مطالب/ دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه مجلات پرستاری ناشر Ebsco

                           
      دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه مجلات پرستاری ناشر Ebsco .
چهارشنبه 8 آذر 1396
دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشر Cambridge

مطالب/ دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشر Cambridge

                           
      دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات ناشر Cambridge .
پنجشنبه 2 آذر 1396
دسترسی آزمایشی  به مجموعه مجلات JAMA

مطالب/ دسترسی آزمایشی  به مجموعه مجلات JAMA

                           
      دسترسی آزمایشی  به مجموعه مجلات JAMA .
چهارشنبه 1 آذر 1396
دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات دندانپزشکی ناشر EBSCO

مطالب/ دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات دندانپزشکی ناشر EBSCO

                           
      دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات دندانپزشکی ناشر EBSCO .
چهارشنبه 1 آذر 1396
دسترسی آزمایشی (Trial)به مجموعه Pathway Studio

مطالب/ دسترسی آزمایشی (Trial)به مجموعه Pathway Studio

                           
      دسترسی آزمایشی (Trial)به مجموعه Pathway Studio .
دوشنبه 15 آبان 1396
برقراری دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه مجلات ناشر Nature

مطالب/ برقراری دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه مجلات ناشر Nature

                           
      برقراری دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه مجلات ناشر Nature .
دوشنبه 1 آبان 1396
امکان دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجلات پزشکی Thieme فراهم شده‌است

مطالب/ امکان دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجلات پزشکی Thieme فراهم شده‌است

                           
      امکان دسترسی آزمایشی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به مجلات پزشکی Thieme فراهم شده‌است دسترسی آزمایشی به مجلات پزشکی Thieme تا 8 مهر ماه (30 September) ایجاد شده است.
شنبه 4 شهريور 1396