برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با روز حسابدار

همایش بازآموزی نظام نوین مالی مسئولین امورمالی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

مطالب/ همایش بازآموزی نظام نوین مالی مسئولین امورمالی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

                           
      همایش بازآموزی نظام نوین مالی مسئولین امورمالی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز همایش بازآموزی نظام نوین مالی مسئولین امورمالی واحدهای دانشگاه به مناسبت روز حسابدار در شهرستان اسکو انجام شد
سه شنبه 21 آذر 1396