برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با رونمایی

هرم  راهنمای غذایی  جدید

مطالب/ هرم راهنمای غذایی جدید

                           
      هرم  راهنمای غذایی  جدید مرکز بهداشت استان الگوی جدید غذایی کشور (هرم راهنمای غذایی جدید) را رونمایی کرد
دوشنبه 4 ارديبهشت 1396
سند استانی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیردار در تبریز توسط وزیر بهداشت رونمایی شد

مطالب/ سند استانی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیردار در تبریز توسط وزیر بهداشت رونمایی شد

                           
      سند استانی پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیردار در تبریز توسط وزیر بهداشت رونمایی شد .
سه شنبه 27 مهر 1395