برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 20 مهر 1394
کد 950

بخش NICU مرکز آموزشی درمانی الزهرا رتبه اول کشوری را در ارائه مراقبتهای تکاملی NIDCAP کسب نمود

بخش NICU و نوزادان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) رتبه اول کشوری را در ارائه مراقبتهای تکاملی NIDCAP کسب نمود

بخش NICU و نوزادان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) رتبه اول کشوری را در ارائه مراقبتهای تکاملی NIDCAP کسب نمود
دکتر حسینی فوق تخصص نوزادان و رئیس بخش NICU مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اعلام نمود: بر اساس پژوهش انجام شده توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز و به سفارش یونیسف، در طرح تحقیقاتی با عنوان « بررسی وضعیت برنامه مراقبت تکاملی اختصاصی نوزاد در بخش های مراقبت ویژه نوزادان کشور ایران در سال 1393» انجام شد بخش NICU و نوزادان مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) رتبه اول کشوری را در ارائه مراقبتهای تکاملی NIDCAP کسب نمود.
به گزارش مركز آموزشي درماني الزهرا،  این مطالعه در 4 حیطه "فضای فیزیکی بیمارستان و بخش های مراقبت نوزادان"، "مراقبت نوزاد محور"، "مراقبت خانواده محور" و "مراقبت پرسنل محور" به بررسی وضعیت اجرای مراقبت NIDCAP در 23 مرکز درمانی وابسته به وزارت بهداشت پرداخت. بر اساس نتایج منتشر شده از این مطالعه و در مجموع بررسی های به عمل آمده  در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز و در بین آنها  مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)  موفق به کسب مقام اول کشوری در اجرای برنامه "مراقبت تکاملی اختصاصی نوزاد" گردید. در بررسی جداگانه حیطه‌ها ، بخش NICU مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)،  در دو حیطه مراقبت نوزادمحور و مراقبت پرسنل محور حایز  رتبه اول در دو حیطه مراقبت خانوده محور و فضای فیزیکی حایز رتبه دوم در بین 23 مرکز شده است شايان ذكر است، حضور خانواده‌ها و تاثیر آنها در روند درمان نوزادان بیش از بیش داراي اهميت است .
دكتر حسيني افزود: در مقایسه انجام شده در این مطالعه ، همچنین دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بین 9 مرکز دانشگاهی رتبه اول را به خود اختصاص داده است. مراکز آموزشی و درمانی کودکان و طالقانی تبریز نیز جزو  رتبه های برتر در کل کشور قرار داشتند.
بنا بر همين گزارش:‌ مراقبت NIDCAP(Newborn Individualized Developmantl Care and Assesment program  نوعی از مراقبت تکاملی و خانواده محور  در بخشهای نوزادان و NICU  است که با رویکرد حمایت از مغز و تکامل نوزاد می‌باشد، در این نوع مراقبت به اصولی مانند کاهش نور، کاهش صدا، کاهش درد، داشتن لانه در اطراف نوزاد، حضور مادر در بخش و مشارکت وی در مراقبت از نوزادشان، تاکید بر استفاده از شیر مادر و مراقبت آغوشی توجه ویژه  می‌شود. بر اساس بررسی های مبتنی بر شواهد(EBM)، پیش آگهی بلند مدت این نوزادان و بهره هوشی آنها با این روش بهتر می‌شود.
لازم به ذکر است که اجرای برنامه مراقبت تکاملی نوزاد از آذرماه سال 92 به همت دکتر حیدرزاده و با حمایت صندوق Unisef با آغاز تغییرات متناسب با اهداف NIDCAP و آموزش پرسنل در کشور شروع شد و  از همان سال، در بخشهای NICU و نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز( مراکز آموزشی درمانی الزهرا ، طالقانی، کودکان) تغییرات فوق الذکر آغاز شد. در حال حاضر این بیمارستان جزو 3 بیمارستان منتخب یونیسف برای ارتقاء مراقبتهای NIDCAP در کشور می‌باشد.

  • نوشته شده
  • توسط فاطمه دایی
  • تعداد بازدید 3810
  • تایید شده
  • در 1394/07/20
  • ساعت 11:25