برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 12 آبان 1397
کد 7969

خدمات جامع سلامت روانی و مراقبتهای اجتماعی (طرح سراج)

دکترپزشکیان دربازدید ازپروژه سراج شهرستان اسکو: طرح سراج میتواند کمک خوبی درزمینه سلامت روانی واجتماعی به جامعه نماید ومجلس حاضربه همکاری دراین زمینه برای اجرادرکل کشور می باشد.
به گزارش روابط عمومی شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکو، دکترپزشکیان،نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، دکترطاهراقدم، قائم مقام ومعاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دکتردرستی، معاون بهداشت ورئیس مرکزبهداشت استان،دکتردماری، مدیرتحقیقات پروژه سراج ورحیمی، رئیس دفترسلامت روانی اجتماعی واعتیاد بهداشت استان باهمراهی دکترمحمدزاده، فرماندارشهرستان اسکو، دکترهاشمی اقدم، سرپرست شبکه جامع وهمگانی سلامت شهرستان اسکوازپروژه جامع سلامت روانی اجتماعی واعتیاد(سراج) شهرستان اسکوبازدید بعمل آورد. درابتدای این بازدید حضاربه مرکزتخصصی سلامت روان جامعه نگر(Cmhc) شهرستان اسکو رفته و درجریان اقدامات وفعالیتهای انجام گرفته شده دراین حوزه مطلع گردید. دراین بازدید، دکتردماری ودکترمحمدزاده،دکترهاشمی اقدم ورحیمی گزارشی ازاقدامات صورت گرفته شده دراین زمینه درقالب سه بسته پایه، تخصصی واقدام جامعه به جمع حاضر ارائه نمودند. دکترپزشکیان، ضمن ابرازرضایت ازاجرای این طرح درشهرستان اسکو، لازمه اجرای سراسری پروژه سراج درکل کشور را همکاریهای گسترده بین بخشی ادارات وسازمانهای مردم نهاد اعلام کرده وافزود طرح سراج میتواند کمک خوبی درزمینه سلامت روان درجامعه نماید ومجلس حاضربه همکاری دراین زمینه می باشد. درپایان، حضارازبخش سلامت روان بیمارستان امام خمینی(ره) اسکو بازدید وازبیماران بستری دراین بخش عیادت نموده و درجریان خدمات ارائه شده به این بیماران قرارگرفتند.
  • نوشته شده
  • توسط محمدرضا راثی
  • تعداد بازدید 289
  • تایید شده امیرسینا فقیهی
  • در 1397/08/13
  • ساعت 9:11