برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
تاریخ : يکشنبه 7 آبان 1396
کد 5477

افتتاح واحد دندانپزشکی مرکزخدمات جامع سلامت روستایی دیزج امیرمدار- بایرام

باحضور مسئولین استانی و شهرستانی واحد دندانپزشکی مرکزخدمات جامع سلامت روستایی دیزج امیرمدار- بایرام افتتاح گردید.
به گزارش روابط عمومی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، باحضور مسئولین استانی و شهرستانی واحد دندانپزشکی مرکزخدمات جامع سلامت روستایی دیزج امیرمدار- بایرام افتتاح گردید. دراین مراسم که باحضوردکترمحمدزاده ، فرماندار شهرستان اسکو ، دکترمردی ، معاون اجرایی بهداشت استان ،مهندس احمدی ، معاون توسعه اداره کل بیمه سلامت استان ، دکترعلیپور ، رئیس اداره سلامت دهان ودندان استان ، ماهری ،بخشدار بخش مرکزی اسکو وجمعی از مردم ، مسئولین استانی وشهرستانی وهمچنین رئیس واعضای شورای اسلامی روستای دیزج امیرمدار ودهیار روستا درابتدا دکترهاشمی اقدم ، سرپرست شبکه جامع وهمگانی سلامت اسکو ، ضمن خوش آمدگویی به حاضرین درمراسم گزارشی اجمالی از فعالیت های انجام یافته شبکه درخصوص سلامت دهان و دندان بعد ازاجرای طرح تحول نظام سلامت درحوزه بهداشت ارائه نموده وعنوان داشتند بعد ازاجرای طرح تحول واحدهای دندانپزشکی حوزه بهداشت شهرستان اسکو ازدو واحد به 7 واحد ارتقا پیدا کرده است . درادامه دکترمحمدزاده ، فرماندارشهرستان اسکو ، ضمن تشکر ازهمکاران حوزه سلامت دراستان وشهرستان ، گزارشی از اجرای طرح تحول درشهرستان ارئه نموده وخاطر نشان شدند باهمت دولت ووزیربهداشت وهمکاران ایشان درحوزه سلامت باعث ارتقای رضایتمندی بین مردم شده ویکی از فعالیتهای ارزشمند دولت درچندساله اخیر تحول درحوزه سلامت بوده است . درپایان دکترمردی ، معاون اجرایی مرکزبهداشت استان ضمن تشکر ازحمایتهای فرماندارومسئولین شهرستان اسکو ازحوزه سلامت ، گزارشی ازخدمات انجام گرفته شده  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تبریز درحوزه سلامت دهان ودندان ارائه وازچندبرابرشدن خدمات وواحدهای دندانپزشکی دراستان وشهرستان اسکوخبرداد وافزود ،  آمارهای موجود نشانگر شتاب بالای ارتقای سطح سلامت ورضایت مندی مردم بعدازاجرای طرح تحول سلامت بوده است . درپایان مراسم دکترمحمدزاده ودکترمردی بابریدن روبان ، واحددندانپزشکی مرکزخدمات جامع سلامت روستایی دیزج راافتتاح نمودند.
  • نوشته شده
  • توسط محمدرضا راثی
  • تعداد بازدید 727
  • تایید شده امیرسینا فقیهی
  • در 1396/08/07
  • ساعت 13:57