برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با نرم افزارعلم سنجی

کارگاههای تخصصی آشنایی علم سنجی، تکنولوژی سنجی با نرم افزارهای علم سنجی

مطالب/ کارگاههای تخصصی آشنایی علم سنجی، تکنولوژی سنجی با نرم افزارهای علم سنجی

                           
      کارگاههای تخصصی آشنایی علم سنجی، تکنولوژی سنجی با نرم افزارهای علم سنجی -
چهارشنبه 13 مرداد 1395