برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با توسعه علم فناوری

برای ارتقای بیشتر دانشگاههای علوم پزشکی کشور باید 10 هزار عضو هیات علمی جذب کنیم

مطالب/ برای ارتقای بیشتر دانشگاههای علوم پزشکی کشور باید 10 هزار عضو هیات علمی جذب کنیم

                           
      برای ارتقای بیشتر دانشگاههای علوم پزشکی کشور باید 10 هزار عضو هیات علمی جذب کنیم / تامین هیات علمی مناسب یکی از الزامات تحقق برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سطح ملی است
جمعه 1 مرداد 1395