برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با برگزاری جلسه آموزشی

برگزاری جلسه آموزشی توسط دکتر دماری معاون مرکز ملی سلامت ایران در فرمانداری شهرستان اسکو

مطالب/ برگزاری جلسه آموزشی توسط دکتر دماری معاون مرکز ملی سلامت ایران در فرمانداری شهرستان اسکو

                           
      برگزاری جلسه آموزشی توسط دکتر دماری معاون مرکز ملی سلامت ایران در فرمانداری شهرستان اسکو برگزاری جلسه آموزشی توسط دکتر دماری معاون مرکز ملی سلامت ایران در فرمانداری شهرستان اسکو
سه شنبه 29 تير 1395