برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بیماری های واگیردار

دکتر گویا : اجرای مقررات بین المللی بهداشت، گام موثری در افزایش همکاری بین کشورهاست

مطالب/ دکتر گویا : اجرای مقررات بین المللی بهداشت، گام موثری در افزایش همکاری بین کشورهاست

                           
      دکتر گویا : اجرای مقررات بین المللی بهداشت، گام موثری در افزایش همکاری بین کشورهاست دکتر گویا : اجرای مقررات بین المللی بهداشت، گام موثری در افزایش همکاری بین کشورهاست
دوشنبه 5 مهر 1395