برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بیمه سلامت استان

برگزاری یازدهمین کمیته راهبری نظام ارجاع

مطالب/ برگزاری یازدهمین کمیته راهبری نظام ارجاع

                           
      برگزاری یازدهمین کمیته راهبری نظام ارجاع برگزاری یازدهمین کمیته راهبری نظام ارجاع

شنبه 12 آبان 1397
 محورهای ارزشیابی سالیانه فعالیتهای پژوهشی سال 91

مطالب/ محورهای ارزشیابی سالیانه فعالیتهای پژوهشی سال 91

                           
       محورهای ارزشیابی سالیانه فعالیتهای پژوهشی سال 91 ........
پنجشنبه 21 دي 1391