برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با گروه آموزش سلامت

تصویب مجوز قطعی مرکز NPMC  با عنوان " مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت"

مطالب/ تصویب مجوز قطعی مرکز NPMC با عنوان " مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت"

                           
      تصویب مجوز قطعی مرکز NPMC  با عنوان " مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت" به گزارش روابط عمومی مرکز کشوری مدیریت سلامت
شنبه 23 بهمن 1395