برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با نایب رییس اول

انتخاب دکتر پزشکیان پتانسیلی عالی برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ انتخاب دکتر پزشکیان پتانسیلی عالی برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      انتخاب دکتر پزشکیان پتانسیلی عالی برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب دکتر پزشکیان پتانسیلی عالی برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چهارشنبه 12 خرداد 1395