برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با UpToDate

دسترسی به پایگاه اطلاعات بالینی UpToDate

مطالب/ دسترسی به پایگاه اطلاعات بالینی UpToDate

                           
      دسترسی به پایگاه اطلاعات بالینی UpToDate دسترسی مجدد کاربران دانشگاه به پایگاه اطلاعات بالینی UpToDate
چهارشنبه 2 آبان 1397