برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با تصویب طرحهای ارسالی

چهارمین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال تشکیل یافت

مطالب/ چهارمین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال تشکیل یافت

                           
      چهارمین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال تشکیل یافت چهارمین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال تشکیل یافت
شنبه 6 مرداد 1397
سومین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال دانشگاه برگزار گردید

مطالب/ سومین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال دانشگاه برگزار گردید

                           
      سومین جلسه کارگروه ستاد کارآفرینی واشتغال دانشگاه برگزار گردید دکترصومی:از طرحهایی که برای کارآفرینی واشتغال تلاش می کنند حمایت وپشتیبانی خواهد شد
شنبه 16 تير 1397