برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه هیأت علمی

برگزاری کارگاه های ویژه اعضاء هیات علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):

مطالب/ برگزاری کارگاه های ویژه اعضاء هیات علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC):

                           
      برگزاری کارگاه های ویژه اعضاء هیات علمی توسط مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه (RDCC): کارگاه های هیات علمی ویژه هفته پژوهش آذر 97
سه شنبه 6 آذر 1397
انتشار شماره جدید مجله انگلیسی زبان JARCM دانشکده پزشکی

مطالب/ انتشار شماره جدید مجله انگلیسی زبان JARCM دانشکده پزشکی

                           
      انتشار شماره جدید مجله انگلیسی زبان JARCM دانشکده پزشکی انتشار شماره جدید مجله انگلیسی زبان JARCM دانشکده پزشکیسه شنبه 26 خرداد 1394
اثرات محدودیت های غذائی مختلف در شاخص های سلامتی و طول عمر

مطالب/ اثرات محدودیت های غذائی مختلف در شاخص های سلامتی و طول عمر

                           
      اثرات محدودیت های غذائی مختلف در شاخص های سلامتی و طول عمر اثرات محدودیت های غذائی مختلف در شاخص های سلامتی و طول عمر
سه شنبه 26 خرداد 1394