برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ضوابط داروخانه ها

برگزاری جلسه با کارشناسان شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها در معاونت غذا و دارو تبریز

مطالب/ برگزاری جلسه با کارشناسان شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها در معاونت غذا و دارو تبریز

                           
      برگزاری جلسه با کارشناسان شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها در معاونت غذا و دارو تبریز برگزاری جلسه با کارشناسان شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها در معاونت غذا و دارو تبریز
سه شنبه 21 ارديبهشت 1395