برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با نتایج مسابقات جشنواره

نتایج روزسوم  مسابقات جشنواره ورزشی شهدای دانشجوی استان

مطالب/ نتایج روزسوم مسابقات جشنواره ورزشی شهدای دانشجوی استان

                           
      نتایج روزسوم  مسابقات جشنواره ورزشی شهدای دانشجوی استان نتایج روزسوم مسابقات جشنواره ورزشی شهدای دانشجوی استان
سه شنبه 21 ارديبهشت 1395
نتایج مسابقات جشنواره ورزشی شهدای دانشجو تا این لحظه

مطالب/ نتایج مسابقات جشنواره ورزشی شهدای دانشجو تا این لحظه

                           
      نتایج مسابقات جشنواره ورزشی شهدای دانشجو تا این لحظه نتایج مسابقات جشنواره ورزشی شهدای دانشجو تا این لحظه
دوشنبه 20 ارديبهشت 1395