برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با بیمارستانهای استان

همایش اعتباربخشی بیمارستانهای استان برگزار شد

مطالب/ همایش اعتباربخشی بیمارستانهای استان برگزار شد

                           
      همایش اعتباربخشی بیمارستانهای استان برگزار شد همایش اعتباربخشی بیمارستانهای استان برگزار شد
شنبه 25 دي 1395