برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با اندازه گیری دیابت

برگزاری طرح اندازه گیری رایگان قند خون و فشار خون در مرکز اسد آبادی

مطالب/ برگزاری طرح اندازه گیری رایگان قند خون و فشار خون در مرکز اسد آبادی

                           
      برگزاری طرح اندازه گیری رایگان قند خون و فشار خون در مرکز اسد آبادی برگزاری طرح اندازه گیری رایگان قند خون و فشار خون در مرکز اسد آبادی
دوشنبه 6 ارديبهشت 1395