برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با همایش پیاده روی

همایش پیاده روی بانوان به همت امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

مطالب/ همایش پیاده روی بانوان به همت امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد

                           
      همایش پیاده روی بانوان به همت امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد به همت امور بانوان دانشگاه ، معاونت بهداشتی ، ومرکز بهداشت شهرستان تبریز همایش پیاده روی هفته ملی سلامت بانوان برگزار گردید.
پنجشنبه 26 مهر 1397
همایش بزرگ پیاده روی بانوان در شبکه بهداشت ودرمان ملکان

مطالب/ همایش بزرگ پیاده روی بانوان در شبکه بهداشت ودرمان ملکان

                           
      همایش بزرگ پیاده روی بانوان در شبکه بهداشت ودرمان ملکان همایش بزرگ پیاده روی بانوان در شبکه بهداشت ودرمان ملکان
دوشنبه 1 آبان 1396
در راستای هفته سلامت با همکاری اداره کل سلامت وامور اجتماعی شهرداری تبریز ، معاونت غذا ودارو  برگزار کرد: -

مطالب/ در راستای هفته سلامت با همکاری اداره کل سلامت وامور اجتماعی شهرداری تبریز ، معاونت غذا ودارو برگزار کرد: -

                           
      در راستای هفته سلامت با همکاری اداره کل سلامت وامور اجتماعی شهرداری تبریز ، معاونت غذا ودارو  برگزار کرد: - حضور فعال معاونت غذا و دارو در همایش بزرگ پیاده روی ویژه هفته سلامت
شنبه 9 ارديبهشت 1396
درآخرین روز هفته سلامت به همت اداره تربیت بدنی کارکنان برگزار شد :

مطالب/ درآخرین روز هفته سلامت به همت اداره تربیت بدنی کارکنان برگزار شد :

                           
      درآخرین روز هفته سلامت به همت اداره تربیت بدنی کارکنان برگزار شد : همایش پیاده روی ویژه کارکنان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز به همراه خانواده
پنجشنبه 7 ارديبهشت 1396
برگزاری همایش پیاده روی در دانشگاه

مطالب/ برگزاری همایش پیاده روی در دانشگاه

                           
      برگزاری همایش پیاده روی در دانشگاه برگزاری همایش پیاده روی در دانشگاه
شنبه 1 آبان 1395
برگزاری همایش پیاده روی کارکنان و دانشجویان در روز پنج شنبه

مطالب/ برگزاری همایش پیاده روی کارکنان و دانشجویان در روز پنج شنبه

                           
      برگزاری همایش پیاده روی کارکنان و دانشجویان در روز پنج شنبه


چهارشنبه 28 مهر 1395
برگزاری همایش پیاده روی کارکنان و دانشجویان در روز پنج شنبه

مطالب/ برگزاری همایش پیاده روی کارکنان و دانشجویان در روز پنج شنبه

                           
      برگزاری همایش پیاده روی کارکنان و دانشجویان در روز پنج شنبه
سه شنبه 27 مهر 1395