برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آزمون PhD

برگزاری آزمون دکتری تخصصی

مطالب/ برگزاری آزمون دکتری تخصصی

                           
      برگزاری آزمون دکتری تخصصی آزمون دکتری تخصصی ph.d رشته های علوم پایه پزشکی بهداشت وتخصصی وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی
پنجشنبه 7 مرداد 1395