برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با 30فروردین روز آزمایشگاه

پیام ریاست دانشگاه به مناسبت روز آزمایشگاه

مطالب/ پیام ریاست دانشگاه به مناسبت روز آزمایشگاه

                           
      پیام ریاست دانشگاه به مناسبت روز آزمایشگاه پیام ریاست دانشگاه به مناسبت روز آزمایشگاه
دوشنبه 30 فروردين 1395