برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مدیر کارگروه فنی

مهندس صالحی به عنوان مدیر کارگروه فنی اتاق فکر دانشگاههای علوم پزشکی کشور منصوب شد

مطالب/ مهندس صالحی به عنوان مدیر کارگروه فنی اتاق فکر دانشگاههای علوم پزشکی کشور منصوب شد

                           
      مهندس صالحی به عنوان مدیر کارگروه فنی اتاق فکر دانشگاههای علوم پزشکی کشور منصوب شد مهندس صالحی به عنوان مدیر کارگروه فنی اتاق فکر دانشگاههای علوم پزشکی کشور منصوب شد

شنبه 28 فروردين 1395