برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه سه روزه

کارگاه آموزشی سه روزه برای پزشکان اورژانس پیش بیمارستانی در تبریز برگزار شد.

مطالب/ کارگاه آموزشی سه روزه برای پزشکان اورژانس پیش بیمارستانی در تبریز برگزار شد.

                           
      کارگاه آموزشی سه روزه برای پزشکان اورژانس پیش بیمارستانی در تبریز برگزار شد. کارگاه آموزشی سه روزه برای پزشکان هدایت کننده عملیات بحران و پزشکان اورژانس پیش بیمارستانی در تبریز برگزار شد.
چهارشنبه 13 شهريور 1398
کارگاه سه روزه «روش پژوهش کیفی» همراه با آموزش نرم افزار MAXQDA

مطالب/ کارگاه سه روزه «روش پژوهش کیفی» همراه با آموزش نرم افزار MAXQDA

                           
      کارگاه سه روزه «روش پژوهش کیفی» همراه با آموزش نرم افزار MAXQDA قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران با همکاری مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز برگزار می کند.
جمعه 27 فروردين 1395