برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مدیر نمونه دانشگاه

قانون مداری را در رئوس فعالیتهای سال 95 قرار دهید

مطالب/ قانون مداری را در رئوس فعالیتهای سال 95 قرار دهید

                           
      قانون مداری را در رئوس فعالیتهای سال 95 قرار دهید دکتر صومی، قانون مداری را در رئوس فعالیتهای سال 95 قرار دهید
پنجشنبه 27 اسفند 1394