برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مهندس غلامعلی دهقانی

انتصاب مهندس غلامعلی دهقانی بعنوان سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه

مطالب/ انتصاب مهندس غلامعلی دهقانی بعنوان سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه

                           
      انتصاب مهندس غلامعلی دهقانی بعنوان سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه انتصاب مهندس غلامعلی دهقانی بعنوان سرپرست مدیریت امور دانشجویی دانشگاه
دوشنبه 24 اسفند 1394