برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با منشور اخلاقی

منشور اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ منشور اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      منشور اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز شایان ذکر است : منشور اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز در شورای اخلاق پزشکی تدوین ودر شورای دانشگاه به تصویب رسیده
پنجشنبه 26 اسفند 1395