برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مديريت مركز

جوابدهی تمام آزمایشهای مراجعه کنندگان به صورت اینترنتی

مطالب/ جوابدهی تمام آزمایشهای مراجعه کنندگان به صورت اینترنتی

                           
      جوابدهی تمام آزمایشهای مراجعه کنندگان به صورت اینترنتی در مرکز آموزشی و درمانی امام رضا (ع) تبریز جوابدهی تمام آزمایشهای مراجعه کنندگان اینترنتی شد.
دوشنبه 31 تير 1398