برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با متقاضیان انجام طرح نیروی انسانی

اعلام آدرس جدید ثبت نام متقاضیان انجام طرح در استان آذربایجانشرقی

مطالب/ اعلام آدرس جدید ثبت نام متقاضیان انجام طرح در استان آذربایجانشرقی

                           
      اعلام آدرس جدید ثبت نام متقاضیان انجام طرح در استان آذربایجانشرقی مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
چهارشنبه 10 خرداد 1396
ثبت نام ازمشمولین  طرح نیروی انسانی سه ماهه دوم

صفحات/ ثبت نام ازمشمولین طرح نیروی انسانی سه ماهه دوم

                           
      ثبت نام ازمشمولین  طرح نیروی انسانی سه ماهه دوم قابل توجه متقاضیان انجام طرح نیروی انسانی
دوشنبه 9 مرداد 1391