برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با ستاد تحول

جلسه کاهش هزینه ها ،ستاد تحول ونظام ارجاع برگزار گردید.

مطالب/ جلسه کاهش هزینه ها ،ستاد تحول ونظام ارجاع برگزار گردید.

                           
      جلسه کاهش هزینه ها ،ستاد تحول ونظام ارجاع برگزار گردید. جلسه کاهش هزینه ها ،ستاد تحول ونظام ارجاع برگزار گردید.
شنبه 27 مرداد 1397
جلسه کلان منطقه 2 با حضور معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی وزارت بهداشت ودرمان

مطالب/ جلسه کلان منطقه 2 با حضور معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی وزارت بهداشت ودرمان

                           
      جلسه کلان منطقه 2 با حضور معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی وزارت بهداشت ودرمان جلسه کلان منطقه 2 با حضور دکتر حق دوست معاون محترم برنامه ریزی و هماهنگی وزارت و بهداشت و درمان و روسای دانشگاههای علوم پزشکی منطقه 2 برگزار گردید.
يکشنبه 20 خرداد 1397