برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دستگاه برتر استان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان " دستگاه اجرایی دارای خدمات برتر " در ارزیابی عملکرد سال 1396

مطالب/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان " دستگاه اجرایی دارای خدمات برتر " در ارزیابی عملکرد سال 1396

                           
      دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان " دستگاه اجرایی دارای خدمات برتر " در ارزیابی عملکرد سال 1396 تشکر وقدردانی استاندار آذربایجانشرقی از دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
يکشنبه 11 شهريور 1397