برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مصاحبه

دکتر حریر چی قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده هیئت دولت:

مطالب/ دکتر حریر چی قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده هیئت دولت:

                           
      دکتر حریر چی قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده هیئت دولت: اقدامات به موقع دانشگاه و فوریت های پزشکی و مسئولین محلی در درمان مصدومین حادثه سیل قابل تقدیر است
شنبه 26 فروردين 1396