برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی

انتصاب جناب آقای دکتر حمیدرضا حیدری به عنوان رئیس مرکز رشد وفناوری بیوتکنولوژی

مطالب/ انتصاب جناب آقای دکتر حمیدرضا حیدری به عنوان رئیس مرکز رشد وفناوری بیوتکنولوژی

                           
      انتصاب جناب آقای دکتر حمیدرضا حیدری به عنوان رئیس مرکز رشد وفناوری بیوتکنولوژی جناب آقای دکتر حمیدرضا حیدری عضو محترم هیات علمی داروسازی به عنوان رئیس مرکز رشد وفناوری بیوتکنولوژی دانشگاه منصوب گردیدند.
شنبه 6 مرداد 1397
کارگاه های آموزشی آزمایشگاه جامع تحقیقات

مطالب/ کارگاه های آموزشی آزمایشگاه جامع تحقیقات

                           
      کارگاه های آموزشی آزمایشگاه جامع تحقیقات -
سه شنبه 12 تير 1397
کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی

مطالب/ کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی

                           
      کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی برگزار می کند: ....( 2 تیر ماه 97)
دوشنبه 28 خرداد 1397
کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی

مطالب/ کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی

                           
      کارگاه آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان و نحوه ارزیابی زمان برگزاری : شنبه 2 تیرماه 97
مکان برگزاری : مجتمع مرکز رشد پاستور

دوشنبه 21 خرداد 1397
کارگاه آشنایی با اصول بازار یابی و فروش - 19 بهمن ماه 96

مطالب/ کارگاه آشنایی با اصول بازار یابی و فروش - 19 بهمن ماه 96

                           
      کارگاه آشنایی با اصول بازار یابی و فروش - 19 بهمن ماه 96 کارگاه
سه شنبه 17 بهمن 1396
کارگاه آموزشی نحوه ثبت شرکت های تجاری و دانش بنیان

مطالب/ کارگاه آموزشی نحوه ثبت شرکت های تجاری و دانش بنیان

                           
      کارگاه آموزشی نحوه ثبت شرکت های تجاری و دانش بنیان ...
دوشنبه 29 آبان 1396
برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکت های دانش بنیان و مزایای آن

مطالب/ برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکت های دانش بنیان و مزایای آن

                           
      برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات ثبت شرکت های دانش بنیان و مزایای آن با همکاری مرکز توسعه و هماهنگی پژوهش دانشگاه
سه شنبه 26 بهمن 1395
کارگاه GMP اتاق های تمیز (27 آبان ماه 95)

مطالب/ کارگاه GMP اتاق های تمیز (27 آبان ماه 95)

                           
      کارگاه GMP اتاق های تمیز (27 آبان ماه 95) مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی برگزار میکند
شنبه 22 آبان 1395
کارگاه انواع شرکت های تجارتی ( هفتگانه) ونحوه ثبت آنها در 19 آبان ماه 95

مطالب/ کارگاه انواع شرکت های تجارتی ( هفتگانه) ونحوه ثبت آنها در 19 آبان ماه 95

                           
      کارگاه انواع شرکت های تجارتی ( هفتگانه) ونحوه ثبت آنها در 19 آبان ماه 95 مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی برگزار می نماید

سه شنبه 11 آبان 1395
کارگاه GMP اتاق های تمیز (27 آبان ماه 95)

مطالب/ کارگاه GMP اتاق های تمیز (27 آبان ماه 95)

                           
      کارگاه GMP اتاق های تمیز (27 آبان ماه 95) مرکز رشد بیوتکنولوژی دارویی برگزار میکند

دوشنبه 10 آبان 1395