برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با رئیس دانشگاه

تلاش خود را برای توانمندسازی استعداد های درخشان دانشگاه به کار می گیریم

مطالب/ تلاش خود را برای توانمندسازی استعداد های درخشان دانشگاه به کار می گیریم

                           
      تلاش خود را برای توانمندسازی استعداد های درخشان دانشگاه به کار می گیریم رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تبریز اظهار کرد: تلاش خود را برای توانمندی استعداد های درخشان به کار می بریم چرا که سرمایه هر
دانشگاهی نخبگان و استعداد های همان دانشگاه است

شنبه 12 دي 1394