برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دپارتمان درمان

جلسه توجيهي دپارتمان بيماران بين الملل مراكز آموزشي و درماني منتخب تبریزبرگزار شد

مطالب/ جلسه توجيهي دپارتمان بيماران بين الملل مراكز آموزشي و درماني منتخب تبریزبرگزار شد

                           
      جلسه توجيهي دپارتمان بيماران بين الملل مراكز آموزشي و درماني منتخب تبریزبرگزار شد جلسه توجيهي دپارتمان بيماران بين الملل مراكز آموزشي و درماني منتخب تبریزبرگزار شد
شنبه 5 دي 1394