برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با سرپرست وزارت بهداشت

از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تقدیرشد

مطالب/ از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تقدیرشد

                           
      از رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تقدیرشد تقدیر دکتر سعید نمکی سرپرست وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از دکتر محمدحسین صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دوشنبه 24 دي 1397