برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با مدیر امور پژوهشی

برگزاری کارگاه آموزشی حمایت‌های پایه ترومایی پیش بیمارستانی در تبریز

مطالب/ برگزاری کارگاه آموزشی حمایت‌های پایه ترومایی پیش بیمارستانی در تبریز

                           
      برگزاری کارگاه آموزشی حمایت‌های پایه ترومایی پیش بیمارستانی در تبریز برگزاری کارگاه آموزشی حمایت‌های پایه ترومایی پیش بیمارستانی در تبریز

چهارشنبه 20 آبان 1394