برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

rahbari
فهرست اصلی
  برچسب شده با فلوشیپ
مطالب/ اسامی واجدين شرایط شرکت در مرحله دوم (شفاهی)آزمون فلوشیپ                            
      اسامی واجدين شرایط شرکت در مرحله دوم (شفاهی)آزمون فلوشیپ
پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397
مطالب/ رفرنس آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)                            
      رفرنس آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)
دوشنبه 16 بهمن 1396
مطالب/ توانمند سازی مدیران وکارکنان بخش بهداشت                            
      آخرین دوره آموزشی فلوشیپ مدیریت شبکه های بهداشتی درمانی کشور برگزار شد
چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396
مطالب/ اختتاميه دوره هاي آموزشی فلوشيپ مديریت شبکه های بهداشت و درمان قطب شمالغرب كشور در تبريز برگزار شد                            
      اختتاميه دوره هاي آموزشی فلوشيپ مديریت شبکه های بهداشت و درمان قطب شمالغرب كشور در تبريز برگزار شد
دوشنبه 24 اسفند 1394
مطالب/ دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ) اردیبهشت 1395                            
      دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ)اردیبهشت 1395
يکشنبه 27 دي 1394
مطالب/ دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ)                            
      دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ)
دوشنبه 21 دي 1394