برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با SCIMAGO

ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز به رتبه چهارم کشوری

مطالب/ ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز به رتبه چهارم کشوری

                           
      ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز به رتبه چهارم کشوری ارتقاء جایگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز به رتبه چهارم کشوری در میان دانشگاه ها و مؤسسات وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، براساس اطلاعات پایگاه علم سنجی Scimago
يکشنبه 12 خرداد 1398
بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان در حال ساخت مردانی آذرتبریز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان در حال احداث مردانی آذر تبریز بازدید کرد

مطالب/ بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان در حال ساخت مردانی آذرتبریز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان در حال احداث مردانی آذر تبریز بازدید کرد

                           
      بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان در حال ساخت مردانی آذرتبریز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان در حال احداث مردانی آذر تبریز بازدید کرد بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان در حال ساخت مردانی آذرتبریز
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بیمارستان در حال احداث مردانی آذر تبریز بازدید کرد

جمعه 16 بهمن 1394