برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز Tabriz University of Medical Sciences

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با آشنایی با حقوق و تکالیف مندرج در آیین نامه اداري و استخدامی دانشگاهها

آیین نامه و چک لیست انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند"ک" از کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

مطالب/ آیین نامه و چک لیست انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند"ک" از کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی

                           
      آیین نامه و چک لیست انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه مطابق بند"ک" از کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع
 بند «ك» ماده 2 آيين‌نامه«تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان...

شنبه 9 تير 1397